สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นให้บริการ บริหารทรัพย์สินและดูแลสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดvision and mission fimg