สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

งานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ขอขอบคุณทางโรงเรียนนาฏยสากล ภูเก็ต ที่มอบความไว้วางใจให้เราบริการ

ขอขอบคุณ 3