สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

แจ้งวันเปิดบริการโรงน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2565

โรงผลิตน้ำดื่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 1