สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พ่อครัว งานธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 1 อัตรา

P B M O.png