สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๑)

175897200 4097628276962087 6092179439052000641 n

175841833 4097628413628740 8324744527128762577 n

 

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพประกอบจาก

*งานประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต