สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห่วงใยนักศึกษา มอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องในวิกฤต COVID - 19

7583648te34666b

 

 PKRU WE CARE 

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ห่วงใยนักศึกษา มอบมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เนื่องในวิกฤต COVID - 19 ครอบคลุมทั้ง ด้านการลดค่าเทอม ยกเว้นค่าปรับ ทุนการศึกษา สุขภาพกายและใจ ค่าใช้จ่ายด้านหอพัก การจ้างงานนักศึกษา และการอำนวยความสะดวกในการเรียนออนไลน์ต่างๆ 

"เพราะเราคือครอบครัว PKRU สู้ไปด้วยกัน ร่วมกันฝ่าฟันวิกฤต COVID - 19" 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต 076-523094-7
    -  กองพัฒนานักศึกษา ต่อ 1330 , 081-719-0467
    -  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต่อ 7100 ,081-891-2240