สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564

240929111 4491508394240738 5899019138487592054 n

ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 20 กันยายน 2564 ผ่านเว็บไซต์ https://refund.pkru.ac.th/

โดยมีรายละเอียดสำหรับแนวปฏิบัติในการขอรับสิทธิ์ กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียน ดังนี้

กำหนดการ
https://refund.pkru.ac.th/schedule

แนวปฏิบัติ
https://refund.pkru.ac.th/project

ขั้นตอนการลงทะเบียน
https://refund.pkru.ac.th/process