สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

กลุ่มบริหารจัดการ ฝ่ายการเงินและการบัญชี

บริการงานการเงินและบัญชี

  • รับชำระค่าเช่าพื้นที่
  • รับชำระค่าอาหารปะการัง
  • เบิกจ่ายโครงการจัดหารายได้
  • รับชำระค่าบริการโครงการท่องเที่ยวนานาชาติ

ช่องทางการชำระเงิน

รับชำระเงินสด

รับชำระเช็ค

รับชำระผ่านการโอนเงิน

ธนาคารออมสิน สาขาสามกอง เลขที่บัญชี 000002176147 ประเภทกระแสรายวัน ชื่อบัญชี โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เปิดทำการตามวันเวลาราชการ

    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

รับชำระเงินภายในวันเวลาราชการ

    วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา  08.30-14.30 น.

หยุดทุกวัน เสาร์ - อาทิตย์

แผนการดำเนินงานกลุ่มบริหารจัดการฝ่ายการเงินและการบัญชีช่วงสถาณการณ์ Covid-19

  • การจัดเก็บรายได้ผ่านธุรกรรมการเงินออนไลน์ โดยรับชำระเงินผ่านระบบการโอน แทนการรับชำระเงินสด
  • สร้างช่องทางการติดต่อให้ลูกค้า โดยผ่านระบบออนไลน์ เพจfacebook  สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  , Line , call center โทรศัพท์  085-5706819
  • จัดเก็บรายได้ตามแผนปรับลดอัตราค่าเช่าพื้นที่ในช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 ตามสถานการณ์ Covid - 19

 ช่องทางการติดต่อฝ่ายการเงินและการบัญชี

1. น.ส. อุบลรัตน์  วัจนสาร

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

2. น.ส.ฐิติมา ตันติธาคร   

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3. นางศิวาลัย  ขอมงคลธารากุล 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.