สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

จัดทำระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองในการพัฒนาระบบด้านการจัดหารายได้ และออกแบบสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ โปรโมต สินค้า บริการ หรือสิทธิประโยชน์ต่าง เพื่อตอบสนองการดำเนินงานของสำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 

ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ ว่าที่ ร.ต.จักรดุลย์ สุทธินวล

เบอร์โทร  08 3391 8684

อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

master media 02