สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ฝ่ายธุรกิจผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

 เมนู ข้าวกล่อง 4

เมนู ข้าวกล่อง 3

เมนู ข้าวกล่อง

เมนู ข้าวกล่อง 1

เมนู ข้าวกล่อง 2

 


QR3 01