สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000   pbm@pkru.ac.th    085-5706819
สำนักบริหารจัดการทรัพย์สินฯ 21 ม.6 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 085-5706819 pbm@pkru.ac.th

ขอเชิญผู้มีสิทธิทุกท่านใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

ssssss

ขอเชิญผู้มีสิทธิทุกท่านใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ และกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
*นำเสนอวิสัยทัศน์ประธานสภาคณาจารย์ฯ ในวันอังคารที่ 25 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมแคแสด 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
**ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พ.ค. 64 เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ ห้องรับรองแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
***ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไป ในวันจันทร์ที่ 31 พ.ค. 64 เวลา 08.30 น.-15.30 น. ณ ห้องรับรองแคแสด 3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pkru.ac.th/th/announcement/2593-announcement-pkru-18-05-2021

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต